Industri

Vi utför alla typer av industriinstallationer. Vi har många års erfarenhet inom mellanspänning, lågspänningsställverk, skenbryggor och kanalskenemontage. Vi jobbar även med apparatskåpsbyggnation, maskininstallationer samt ombyggnationer.

Mellanspänning

Installation av mellanspännings ställverk, transformatorer, kablage, även nätbolagsjobb.

Lågspänning

Installation av lågspänningsställverk och kraftkablage.

Skenbryggor

Vi har bland annat installerat skenbryggor till Sapa Profilers ugnar.
Sapa Heat Transfers varmvalsverk ( 11000 A ).
Siemens Industrial Turbomachinerys kraftförsörjning av Lavalverkstaden.

Kanalskenesystem

Kanalskenesystem används inom verkstadsindustrin när man t.ex. enkelt vill kunna arrangera om i sin maskinpark utan att behöva ändra förläggningen av maskinernas kraftmatningar. Exempel på kunder där vi utfört denna typ av installation är SAPA och Siemens Industrial Turbomachinery.

Industrifastighet

Vi utför alla förekommande elinstallationsarbeten inom industrins fastigheter, t.ex. värme/ventilation, brandlarm, inbrottslarm, passersystem och datanät.
Belysningsinstallationer utförs både med och utan kommunicerande bussystem (KNX) efter kundens önskemål.

Apparatskåp

Vi konstruerar och bygger såväl stora som små apparatskåp i egen verkstad.
Kunden har stor möjlighet att själv påverka valet av fabrikat på komponenterna i leveransen.
Efter provning levererar och installerar vi sedan apparatskåpen på plats i kundens anläggning.
Med leveransen följer en komplett eldokumentation, alternativt en dokumentation i en omfattning anpassad efter kundens önskemål.

Maskininstallationer

Våra medarbetare har bred och mångårig erfarenhet av maskininstallationer inom såväl verkstadsmiljö som tung industri. Vi utför både nyinstallationer och kompletterande arbeten, ofta i samarbete med externa maskinleverantörer.

Ombyggnationer

Ett för oss vanligt förekommande uppdrag är en industrikund som har behov av att uppgradera delar av sin anläggning, t.ex. utbyte av en föråldrad varvtalsstyrningsutrustning eller ett PLC-system.
Vi utför konstruktionsarbetet och uppdaterar kundens befintliga eldokumentation för att sedan genomföra montage och provning på plats hos kunden.

Våra industrielektriker utför elarbeten kring bl.a. Finspång, Norrköping, Nyköping, Linköping, Motala.