VÄLKOMNA TILL ELKRAFTERNA I ÖSTERGÖTLAND AB – DIN ELEKTRIKER FÖR ELINSTALLATIONER & INDUSTRIELEKTRONIK

Våra behöriga elektriker utför kundanpassade, fackmannamässiga elinstallationer, elkonstruktioner, underhåll och entreprenader till privatpersoner, industrier, kommuner, fastighetsbolag och företag kring Finspång, Norrköping, Linköping, Motala och Nyköping.

Några av våra installationer för privatpersoner och företag:

– Larminstallation

Har du ett säkerhetssystem som klånglar? Våra larminstallatörer utför larminstallation av trådlösa   och trådbundna larm.

– Tele och datainstallation

Vi installerar strukturerade datanät anpassade för framtiden! Våra elektriker verkställer projektering av moderna nätverk elservice och utbyggnad av befintliga.

– Belysning

Rätt belysning är en betydelsefull del av vårt välbefinnande. Utöver armaturval hjälper vi er naturligtvis med belysningsplanering och energisparkalkyler.

– Kraftinstallation

Behöver du byta ut din gamla elcentral till en ny med automatsäkringar och jordfelsbrytare?
Elcentralen blir inte bara snyggare, utan också i högre grad användar vänligare. Säkra ert hem genom att låta våra elektriker se över uttjänta elinstallationer.

– Styr och regler

Ett föråldrat styr och reglersystem medför oftast onödigt hög energiförbrukning och ojämna inneteperaturväxlingar. Elektrikerna installerar en modern styr och reglerenhet som ger dig en unik möjlighet att energioptimera och övervaka värmeanläggningen.

– Industrielektriker – elteknik och maskininstallationer

Industrielektrikerna utför elinstallationer samt underhåll på lågspännings och mellanspänningsanläggningar. Självklart hjälper vi till att bl.a. konstruera apparatskåp, motera kanalsystem och skenbryggor. Vi arbetar med processindustri, vattenverk, ställverk, reningsverk och värmeverk.